Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję

Zakład Aktywności Zawodowej

menu
ozdobnik

Cele i zadania ZAZ

ozdobnik

Caritas Diecezji Siedleckiej od wielu lat prowadzi działania majce na celu pomoc osobom niepełnosprawnym. Różnorodne formy pomocy możliwe są dzięki Warsztatom Terapii Zajęciowej, Wypożyczalniom Sprzętu Rehabilitacyjnego, Centrum Integracji Społecznej. Konsekwencją, a zarazem rozwinięciem, wspomnianych działań jest Zakładu Aktywności Zawodowej.

 

Czynnikami przemawiającymi za zlokalizowaniem ZAZ w Siedlcach były:

 • duże zapotrzebowanie ze strony osób niepełnosprawnych;
 • liczne środowisko osób niepełnosprawnych;
 • brak miejsc pracy na lokalnym rynku i potrzeba przygotowania zawodowego i społecznego osób niepełnosprawnych do funkcjonowania na otwartym rynku pracy;
 • ośrodek akademicki przyciągający niepełnosprawnych student6w z całego kraju, co daje dodatkowo możliwości zatrudnienia, zapewniające im rozwój zawodowy;
 • duże doświadczenie miasta Siedlce w pokonywaniu barier architektonicznych;
 • dotychczasowe doświadczenie Caritas w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Nasz Zakład zatrudnia 37 osób niepełnosprawnych w 4 działach zawodowych (gastronomia, obsługa budynku, dział magazynowy oraz odnowa biologiczna) oraz w dziale księgowo-kadrowym.

 

Zespołami pracowników niepełnosprawnych kierują – wysoko wyspecjalizowani w swoich dziedzinach i jednocześnie przygotowani do pracy z osobami niepełnosprawnymi – instruktorzy zawodu.

 

Grupę pracowników obsługowo-rehabilitacyjnych wchodzącą w skład Zespołu Programowego ZAZ stanowią: instruktorzy zawodu, fizjoterapeuta, psycholog oraz kierownik Zakładu.

 

Celem Zakładu Aktywności Zawodowej jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym, jeśli dodatkowo stwierdzono u tych osób autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Cel ten realizujemy poprzez rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową.

 

Nadrzędnym celem Zakładu Aktywności Zawodowej jest przygotowanie pracowników niepełnosprawnych do pracy na otwartym rynku pracy.

 

Cele te realizujemy przez:

 • zatrudnienie osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • rehabilitacja zawodowa i społeczna; przygotowanie do życia w otwartym środowisku;
 • pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości.
 • dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb pracowników niepełnosprawnych
 • mentoring instruktorów zawodu
 • szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego i orientacji zawodowej, poszukiwania pracy na otwartym rynku, autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem
 • uczestnictwo w imprezach, festynach, wystawach i targach
 • promowaniu wizerunku osoby niepełnosprawnej jako pełnosprawnego pracownika w środowisku lokalnym

Kontakt

Zakład Aktywności Zawodowej

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce

NIP: 821-25-38-116

REGON: 710387392-00066

tel./fax: +48 (25) 633 43 15

tel./fax: +48 (25) 633 06 52

tel. kom.: +48 519 110 130

e-mail: sekretariat@zaz-siedlce.pl

www.zaz-siedlce.pl